Jadwal Dokter Medical Rehabilitation

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
dr. Stefanie, SpKFR         09.00 - 14.00
17.00 - 20.00
    
   09.00 - 14.00
 
  08.00 - 11.00
  
      09.00 - 11.00
   
dr. Farida A. Santoso, SpKFR  11.00 - 14.00
    11.00 - 14.00
 
   11.00 - 14.00
  
      
dr. Patricia Maria Kurniawati, SpKFR    17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
    
        17.00 - 20.00
 
  17.00 - 20.00
  
 08.00 - 11.00